VÄRÄHTELYJEN ÄÄNI

VÄRÄHTELYJEN ÄÄNI

 

rummut
Jokainen rumpu soi eri tavalla, kuten myös jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Rummun äänimaailma on hoitava ja sen äänivärähtelyt miellyttäviä. Rummun soitolla on helppo tuottaa erilaisia ääniaaltoja ja kokemuksia. Ääniavara Oy järjestää myös rumpujen tekokursseja. KUVA: Ääniavara arkisto

Viime aikoina on noussut keskusteluun ultraäänen käyttö tilanteissa, joissa sitä ei aikaisemmin ole voitu käyttää. Ultraäänihoidoissa hoitavana välineenä on korkeataajuinen ääniaalto. Meillä kaikilla on kudoksissa nestettä ja kehomme muutenkin on suurimmaksi osaksi nestettä. Neste johdattaa värähtelyä eli ääntä. Värähtely parantaa kudosten aineenvaihduntaa ja verenkiertoa ja sillä voidaan myös nostaa kudosten lämpötilaa. Ultraääni saa myös soluissa aikaan aktivoitumista ja se lievittää kipua. Ultraäänihoito ei läpäise luuta, joka rajoittaa sen hoitomuotona käyttämistä esimerkiksi aivojen alueella. Ultraäänen ”uudella tulemisella” on löydetty hoitomuotoja myös aivojen alueelle tarvittaviin hoitoihin, jossa mm. muistia voidaan parantaa ultraäänen avulla, missä aivoissa olevia verisuonia voidaan laajentaa.

Ultraäänihoitoja annetaan terveydenhoidossa. Ääniaaltojen merkitys on tärkeässä osassa musiikkiterapiassa, jota pidetään usein yhtenä luontaishoitona. Musiikkiterapiassa musiikin käyttö ja sen vaikutus pohjautuu tutkimukselliseen tietoon ja kokemukseen musiikin ja äänen merkityksestä ihmiselle kokonaisvaltaisesti. Musiikkiterapiassa erityisesti matalataajuiseen äänivärähtelyyn perustuva fysioakustinen hoito on tuttua www.fysioakustiikka.com

Soittimien ja musiikin käyttö musiikkiterapiassa eri taajuuksilla on tärkeää. Soittimista lähtevä värähtely eli ääni voi olla myös hoitava. Samalla, kun asiakas itse tuottaa ääntä, hän prosessoi sisäistä maailmaansa ja laittaa sitä soitollaan omaan järjestykseen.

Fysioakustisessa hoidossa ihmiskehoon välitetään matalataajuista äänivärähtelyä kaiuttimien ja elektroniikkayksikön avulla. Fysioakustinen menetelmä on kehitetty suomessa edesmenneen Petri Lehikoisen toimesta yli 20v sitten. Mukana kehityksessä on ollut fysiologian, lääketieteen ja elektroakustiikan asiantuntijoita. Hoidossa käytetään pääsääntöisesti nojatuolimaista hoitotuolia, jonka sisälle on sijoitettu kuusi kaiutinta. Yleensä fysioakustinen hoito koetaan miellyttävänä ja kokonaisvaltaisena ja se on hyvin siedetty ja koettu soveltuvan kaikenikäisille ihmisille. Hoidossa tapahtuvaa rentoutusta voi tehostaa musiikin kuuntelulla. Erityisesti hyviä tuloksia on saatu Parkinsonin tautia ja osteoporoosia sairastavilla henkilöillä.

Musiikin merkitys on mielestäni huomattavasti laajempi ihmisen kokonaisvaltaisessa kokemisessa, kuin yleinen käsitys antaa ymmärtää. Äänen liikkeellä, korkeudella ja nopeudella, sekä äänen voimakkuusvaihteluilla voidaan vaikuttaa rentoutumisen, kudosten resonointiin sekä lihasten ei-toivottuihin vaikutuksiin.

Olkoonkin, että musiikki koetaan sanattomana kielenä vuorovaikutuksessa, se on myös näkymätöntä kosketusta, joka hoitaa ja saa aikaan kehossamme sille ominaisia aktivointeja tai palautumista. Musiikkiterapia on oikeasti terapiaa, joka liikuttaa niin mieltä kuin kehoakin ja johon terapiamuotona asiakas itse eniten vaikuttaa.

 

Tehtävä:

Kun seuraavan kerran kuuntelet musiikkia tai soitat jotakin instrumenttia, keskity kuulostelemaan, minkälaisilla muutoksilla kehosi alkaa reagoida.

 

-Maija-Riitta Hirvonen-