KiKy – Kilpailukykysopimus, haitta, etu vai mahdollisuus

maikki blogi image

KIKY – KILPAILUKYKYSOPIMUS, HAITTA, ETU VAI MAHDOLLISUUS

Viime aikoina maassamme on keskusteltu kiivaasti suomen talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä parantavasta kilpailukykysopimuksesta. Siinä mm. työaikaa pidennettäisiin puolella tunnilla viikossa ja leikattaisiin lomarahoja 30%:lla. Myös työnantajamaksuja pienennettäisiin. Vuodessa tästä kertyy noin kolme ylimääräistä työpäivää. Näin pienyrittäjänä kuulostaa hyvältä työnantajamaksujen pienentäminen, jonka osuus usein on yksi syy lisätyövoiman palkkaamiseen tai palkkaamattomuuteen.

Viime aikoina maassamme on keskusteltu kiivaasti suomen talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä parantavasta kilpailukykysopimuksesta. Siinä mm. työaikaa pidennettäisiin puolella tunnilla viikossa ja leikattaisiin lomarahoja 30%:lla. Myös työnantajamaksuja pienennettäisiin. Vuodessa tästä kertyy noin kolme ylimääräistä työpäivää. Näin pienyrittäjänä kuulostaa hyvältä työnantajamaksujen pienentäminen, jonka osuus usein on yksi syy lisätyövoiman palkkaamiseen tai palkkaamattomuuteen.

Etu

Miltä kuulostaisi kolmen päivän työnantajan kustantamat KiKy- työnohjaukselliset päivät, joiden aikana paneuduttaisiin sinun omien voimavarojesi ja osaamisalueiden löytämiseen ja vahvistamiseen luonnon äärellä? Päivien saldo siirtyisi suoraan työhön ja näkyisi varmasti myös työn tuottavuudessa ja motivaatiossa ajan kuluessa. Työaika jäisi entiselleen, mutta lomarahoista voitaisiin käyttää leikattua osuutta sinun työhyvinvointisi eduksi.

Mahdollisuus

Näin ikääntyessä vapaa-aika ja arki on yhä tärkeämpää oman jaksamisen kannalta. Niiden rytmittäminen kunkin omaan elämään olisi suotavaa. Puhutaan paljon muistin heikentymisestä iän myötä ja sen ylläpitämisestä arjessa ja työssä. Aina ei kuitenkaan ole kyse muistin heikkenemisestä, vaan hahmottamisen muuttumisesta. Ikääntyessä tärkeiden asioiden hahmottaminen muuttuu ja esille nousee eri tavalla tärkeiksi asioita kuin nuorempana. En tarkoita tällä vapaa-aikaa vaan aivan pieniä asioita meidän jokaisen arjessa ja työssä. Siksi koenkin, että hahmotuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä pitäisi yhtä lailla nostaa esille. Hektinen elämäntyyli on haaste niin ikääntyville työtä tekeville kuin nuoremmillekin ihmisille. Asioiden hitaammin mieleen palauttaminen on kaikilla edessä, niin miksi ruokkia kiirettä ja sitä, että pitää hajottaa itseään moneen asiaan yhtä aikaa? Sen ei tarvitse kuitenkaan olla este työn tekemiselle. Asioiden merkitysten antaminen ja yhdistäminen sekä niiden yhteyden löytäminen on tärkeää, joka auttaa hahmottamaan kokonaistilanteen. Näin hahmottamisesta tuleekin mielenkiintoinen asia ja syyllisyyden tunne muistin heikkenemisestä vähenee ja työmotivaatio säilyy tai jopa kasvaa.


Joskus asioiden äärelle pysähtyminen avaa uusia ikkunoita ja mahdollisuuksia. Emme osaa löytää niitä pieniä helmiä niin arjesta kuin työstä, joista sen todellisen helminauhan voisi kasata. Niiden etsimiseen tarvitaan hetkeksi pysähtymistä, hyvien asioiden löytämistä, osaamisen arvostamista sekä välittämistä. Meillä täällä pohjoisessa on upea ja puhdas luonto, joka suorastaan kutsuu meitä luokseen. Miksi emme vastaisi kutsuun ja yhdistäisi mahdottomiakin asioita keskenään. Kuuluuko luonto vain vapaa-aikaan oman työmme ulkopuolella? Voisimmeko yhdistää hetkeksi luonnon, työn mielekkyyden ja omien henkisten voimavarojen löytämisen uudella tavalla? Kerätä luonnosta mitä käteemme osuu ja rakentaa niistä oma tarinamme. Sillä aina, kun otamme jonkun käteemme, meillä on sille autenttinen merkitys, josta emme ole tulleet vielä tietoiseksi.


On hyvä tietää, että aivojamme voidaan opettaa niin uudelle asialle kuin jonkun pois oppimiselle. Voimme opetella antamaan uusia näkökulmia asioille, koska aina on olemassa myös joku toinen näkökulma samalle asialle. Tästä lienee kysymys myös kilpailukykysopimuksessa. Työn tuottavuuden ei tarvitse olla negatiivinen asia, mutta siihen pääsemiseksi voi olla monta eri tietä. Myös sillä, että jokaisen omat erityispiirteet voi ottaa käyttöön ja hyödyntää omassa työssään on merkitystä. Jos haluaa mennä eteenpäin, on katsottava eteenpäin, ei auta katsoa koko aikaa sivulle, mutta voi oppia aistimaan ympäristöä. Se on myös hahmottamista. Omaa työtä voi tehdä kaikilla aisteilla, mutta kaikkea ei voi tehdä kaikkea hahmottamalla. Työyhteisön eri-ikäiset työntekijät ovat rikkaus ja samalla elämänkaaren symboliikkaa, jossa rakentamalla hyvää ymmärrystä, osaamista ja arvostamista kaikkiin elämänvaiheisiin onnistutaan saattamaan jokainen turvallisesti työelämän päättymisen satamaan, tapahtuipa se missä vaiheessa tahansa. Lakien tarkoitus ei ole olla kiusaksi vaan uuden mahdollistajaksi muuttuneessa maailmassa. Työnantajan velvollisuus on etsiä yhdessä työntekijän kanssa salainen työntekijä meidän jokaisen sisältä, kehittämällä ja uudistamalla menetelmiä, jotka sen mahdollistaa mahdollisimman lempeästi ja hyvin.

rumpu metsässä

Kuuntele musiikki ja tee oma mielikuvamatka sisäiseen maailmaasi ja etsi ainakin yksi hyvä asia itsestäsi, joka auttaa sinua olemaan vähän parempi ihminen tänään kuin eilen.

Terapiamusiikkia
Säv/san/sov Ääniavara Oy

-Maija-Riitta Hirvonen