Sertifioidut Muksuoppiohjaaja koulutukset

Muksuoppi on Ben Furmanin kehittämä ratkaisukeskeinen menetelmä lasten ongelmien ratkomiseen hauskalla ja toiminnallisella tavalla. Muksuoppiohjaajat ovat kouluttautuneet käyttämään muksuoppia työssään lasten ja nuorten kanssa.
ÄÄNIAVARA ON YKSI VALTUUTETTU MUKSUOPPI-KOULUTUSKESKUS!
Ääniavara kouluttaa sertifioituja muksuoppiohjaajia!

kts. lisää muksuopista muksuoppiakatemian sivuilta

 

Musiikkikasvatuskoulutukset

Musiikkikasvatuskoulutusten teemat koostuvat mm. laulamisesta, rytmiikasta, soitosta, musiikin kuuntelusta, liikkumisesta ja improvisoinnista. Koulutuksissa on mahdollista hyödyntää musiikin terapeuttinen näkökulma. Meillä on vahva osaaminen varhaisiän sekä esi-ja alkuopetuksen musiikkikasvatukseen.

Tiloissamme on mahdollista toteuttaa erityislasten- ja nuorten sekä senioreiden musiikkiharrastustoimintaa erilaisissa kokoonpanoissa. Soitamme myös kuvionuoteista ja käytämme oppimisen tukena erilaisia apuvälineitä, kuten MelodyGo-tuotteita, kuvia ja pelejä.

MelodyGo -koulutukset

MelodyGo- koulutukset rakentuvat Ääniavarassa kehitettyjen uusien MelodyGo® -tuotteiden ympärille. Tällä hetkellä kehitetään ja toteutetaan melodiapalikoihin liittyvää sertifioitua SIS (Sound, Interactive and Solution) koulutusta eri terapiamuotojen, musiikkikasvatuksen kuin myös harrastuksen kentälle.

Hoitava Ääni koulutukset

Koulutus antaa tietoa äänen ja musiikin merkityksestä hoito- hoiva- ja kuntoutustyössä. Kurssilla tehdään harjoituksia ja omakohtaisia oivalluksia äänen merkityksestä ja käytöstä omassa työssä.

Räätälöidyt koulutukset

Meiltä voitte tilata oman, juuri tarpeitanne vastaavan musiikkiin, terapiaan, terapeuttiseen toimintaan tai musiikkiharrastukseen liittyvän koulutuksen tai workshopin.