MUSIIKKIKASVATUS

 

Musiikkikasvatuskoulutusten teemat koostuvat mm. laulamisesta, rytmiikasta, soitosta, musiikin kuuntelusta, liikkumisesta ja improvisoinnista. Koulutuksissa on mahdollista hyödyntää musiikin terapeuttinen näkökulma. Meillä on vahva osaaminen varhaisiän sekä esi-ja alkuopetuksen musiikkikasvatukseen.


Tiloissamme on mahdollista toteuttaa erityislasten- ja nuorten sekä senioreiden musiikkiharrastustoimintaa erilaisissa kokoonpanoissa. Soitamme myös kuvionuoteista ja käytämme oppimisen tukena erilaisia apuvälineitä, kuten MelodyGo-tuotteita, kuvia ja pelejä.