NEPSY-VALMENNUS

 

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisia erityistarpeita omaaville henkilöille, heidän läheisilleen ja henkilöille, jotka kaipaavat tukea elämänhallintaan.


Neuropsykiatrisen valmennuksen asiakasryhmiä ovat esimerkiksi ADHD, ADD, Autismin kirjon asiakkaat, sekä mielenterveys- tai päihdekuntoutujat.
Keskeisiä teemoja ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen, omien vahvuuksien löytäminen ja voimavarojen hyödyntäminen sekä uusien käyttäytymismallien löytäminen ja minäkuvan rakentaminen.
Haasteina voivat olla esimerkiksi arjen järjestämiseen liittyvät pulmat, pettymykset ihmissuhteissa tai elämän mielekkyyden puuttuminen.