Musiikkiterapia?

Musiikkiterapiassa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyjä, dynamiikkaa yms. käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä kuntoutus- ja hoitoprosessissa.
 
Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet. Musiikkiterapia voi olla pääasiallisena hoitomuotona tai sitä voidaan käyttää muiden hoitomuotojen rinnalla kokonaishoidon osana.
 
Musiikkiterapialla hoidetaan fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia ja se soveltuu kaiken ikäisille ihmisille. Suomessa musiikkiterapian systemaattinen käyttö alkoi 1960- luvulla. Musiikkiterapiaa käytetään perinteisesti psykiatrian ja kehitysvammaisten kuntoutuksessa, mutta nykyään käyttöalueita ovat myös erilaiset vuorovaikutushäiriöt, kommunikointiin liittyvät haasteet, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.
 
Musiikkiterapiassa sinulta ei edellytetä musiikillisia taitoja, mutta mielenkiinto musiikkiin auttaa terapiaprosessin etenemisessä. Musiikki on väline ja siinä on paljon mahdollisuuksia. Se aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa. Sen avulla voidaan muuttaa sisäinen kokemus ulkoiseksi ja ulkoinen sisäiseksi maailmaksi.
 
Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen ja omien sävellysten tekeminen, musiikkimaalaus tai – piirtäminen ja fysioakustinen hoito.
 
Musiikin avulla voit käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa aikaan vuorovaikutusta, se antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia.
Sen avulla voit stimuloida tai rauhoittua ja musiikkia voit käyttää myös kivun hoidossa.
 
Musiikkiterapeutti voi työskennellä oman toimipisteen lisäksi erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, koulussa, vanhustenhoidossa ja vankilassa. Musiikkiterapeutin toimia on suhteellisen vähän, joten suuri osa musiikkiterapeuteista toimii yksityisenä palveluntuottajana.
 
Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai itse maksavana olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä, joka on edellytys kustannusten julkiselle korvaukselle. Erikoissairaanhoidon yhteydessä asiakkaan terapiakustannukset ovat lähinnä nimelliset. Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille ja nuorille aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16–25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.