Muut palvelut

Ratkaisukeskeinen NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisia erityistarpeita omaaville henkilöille, heidän läheisilleen ja henkilöille, jotka kaipaavat tukea elämänhallintaan.
 
Neuropsykiatrisen valmennuksen asiakasryhmiä ovat esimerkiksi ADHD, ADD, Autismin kirjon asiakkaat, sekä mielenterveys- tai päihdekuntoutujat.
Keskeisiä teemoja ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen, omien vahvuuksien löytäminen ja voimavarojen hyödyntäminen sekä uusien käyttäytymismallien löytäminen ja minäkuvan rakentaminen.
Haasteina voivat olla esimerkiksi arjen järjestämiseen liittyvät pulmat, pettymykset ihmissuhteissa tai elämän mielekkyyden puuttuminen.

Muksuoppia Vanhemmille

Muksuoppia vanhemmille–kurssi rakentuu samoille periaatteille kuin Muksuoppi. Kurssin tavoitteena on vahvistaa vanhempien uskoa itseensä vanhempina, tarjota heille käytännöllisiä työkaluja arjen kasvatuspulmiin sekä tutustuttaa heidät ratkaisukeskeisen ja positiivisen psykologian keskeisiin periaatteisiin. Kurssilla tutustutaan internetissä oleviin vanhempien tukimateriaaliin sekä muksuoppiappiin.
 
Käy tutustumassa www.oppimaa.fi

Voit kerätä ystäväperheistäsi myös ryhmän (3-6 pariskuntaa) ja ostaa meiltä yhdessä oman Muksuoppia Vanhemmille- kurssin. Koulutuspaketti voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti myös perheiden kotona.

KÄY LATAAMASSA ITSELLESI ILMAINEN APPLIKAATIO MUKSUOPPIAPPI PLAYKAUPASTA!

Hyvinvointimatkailu
 
Sinulle, joka haluat vahvistaa elämänhallinnan taitoja arjessa ja työssä. Se on yhdistettyä lomailua, henkistä valmennusta ja koulutusta lumoavan luonnon äärellä kaikilla aisteilla. Hyvinvointimatkailu on suomalaisesta luonnosta voimansa ammentava matkailumuoto, jonka avulla pyritään terapeuttisiin kokemuksiin ohjatusti ja itseä kuunnellen.
 
Matkan aikana järjestetään ohjattua toimintaa, jonka sisältö on rakennettu ympäristön ainutlaatuisten perinteiden ympärille ja ryhmän toiveita kuunnellen. Hyvinvointimatkalta voit hakea voimaa arkeen ja työhön. Voimaannu löytämällä uusia näkökulmia omaan elämään.
 
Hyvinvointimatkailu sopii myös vaihtoehtoiseksi työ ja toimintakyvyn ylläpitomenetelmäksi esimerkiksi yrityksille, kolmannen sektorin toimijoille, taiteilijoille ja erityisryhmille.Hyvinvointimatkailun hyödyt ovat pitkäkestoisia ja antavat voimia vielä pitkään matkan jälkeen. Elämykset ja kokemukset siirtyvät arkeen, jossa ne jalostuvat osaksi arjen hallintaa.
 
Äidin Hoitava Ääni
 
Ryhmä on tarkoitettu kaikille raskaana oleville tai lähiaikoina synnyttäville äideille, jotka ovat kiinnostuneita äidin äänen merkityksestä kehittyvälle sikiölle/lapselle. Ryhmässä opetellaan tuutulauluja, loruja ja leikkejä sekä valmistaudutaan synnytykseen. Rakennetaan vuorovaikutusta lapseen. Ryhmässä jaetaan kokemuksia, liittyen synnytykseen ja vuorovaikutukseen lapsiperheessä.
 
Voit tulla ryhmään jo raskaana ollessasi ja jatkaa ryhmässä vauvasi kanssa. Ryhmäkoko 5-7 äitiä.
Kysy uusia ryhmiä ja vapaita paikkoja ryhmistä!