Terapeuttinen prosessi?

Terapeuttinen prosessi eli terapeuttinen yhteistoiminta koostuu
vastavuoroisesta yhteistoimijuudesta, yhteistoimintaprosesseista ja
toimintakontekstin reunaehdoista.
 
Terapeuttisen prosessin kaikissa vaiheissa tarvitaan asiakaslähtöisyyden lisäksi
vastavuoroista vuorovaikutussuhdetta, ongelmanratkaisuun tähtäävää keskustelevaa
harkintaa sekä konkreettista muutosta tavoittelevaa mielekästä toimintaa.
Tällaista toimintaa on kaikki yhdessä tekeminen, jossa ollaan aidosti läsnä ja jossa tavoitteet asetetaan mahdollisimman selkeälle tasolle, jossa ne on helposti saavutettavissa.
 
Terapeuttinen prosessi ei vaadi ohjaajalta terapeutin koulutusta. Tietoisuus asioiden merkityksistä on kuitenkin tärkeää ja tarpeen prosessin onnistumisen kannalta.
 
Terapeuttinen prosessi jättää osallistujilleen kokemuksen, johon usein haluaa
palata ja ottaa sen osaksi arkea.