PERHETERAPIA

 

Perheterapia on moni-ilmeinen psykoterapiamuoto ja joukko erilaisia terapiamenetelmiä. Siinä yhdistyy palasia keskeisistä yksilö- ja ryhmäterapiasuuntauksista. Perheterapialla pyritään antamaan apua vanhemmuuden, lapsen kasvun ja kehityksen sekä perheen kriisitilanteissa.


Perheterapia koostuu muutaman tapaamisen konsultaatioista ja lyhytterapioista vuosien mittaisiin hoitoihin.Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä.

Perhetilanteen arviointiin, konsultaation tai ongelmatilanteen tutkimiseen tarvitaan yleensä 1–3 tapaamista, kestoltaan 1–2 tuntia. Yksilötutkimuksella saatu yleishahmotus mahdollistaa tarkemmin räätälöidyn psykoterapia-suunnitelman tekemisen, jossa otetaan huomioon koko verkoston tarpeet.

Varsinaiset perheterapiaprosessit kestävät yleensä 1–3 vuotta. Terapeutin työtapojen mukaisesti tapaamistiheys ja yksittäisen tapaamisen kesto vaihtelevat. Tiiviimmillään perhettä/paria tavataan viikoittain, usein kuitenkin tapaamistiheys on 1–2 kertaa kuukaudessa.

Meillä perheterapiassa hyödynnetään Muksuoppia ja meillä on mahdollisuus käyttää musiikin elementtejä ja menetelmiä terapiaprosessissa.

Kannustetaan perhettä tekemään päätöksiä ja työskentelemään tavoitteiden mukaisesti ja hankkimaan onnistumisen kokemuksia. Käytetään enemmän ratkaisupuhetta kuin ongelmapuhetta. Rakennetaan hyvää tulevaisuutta eikä pohdita huonoa menneisyyttä. Hyväksytään, että menneisyys on läsnä tämän päivän arjessa.