PSYKOTERAPIA

 

Psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.


Psykoterapian viitekehyksenä meillä on ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee aina asiakkaan arvomaailman mukaisesti.Tapaamiset ovat kestoltansa 60–90 minuuttia. Asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä, joiden avulla asiakas harjoittelee arjen tilanteita ennen seuraavaa tapaamista. Jos yritys ei tuota tulosta, voidaan seuraavassa tapaamisessa tarkastella onnistumisia ja alueita, joilla asiakas voi kehittyä vielä eteenpäin.

Psykoterapiaa antaa aina koulutettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti.

TÄLÄ HETKELLÄ EI MAHDOLLISTA OTTAA  PSYKOTERPIA ASIAKKAITA.