Arvot

Ääniavaran arvot nousevat kokemuksista, onnistumisista ja toisen ihmisen kohtaamisesta.
 
Asiakaslähtöisyys – pohja vuorovaikutuksen rakentamiselle
 • Huomioidaan asiakkaan oma näkemys ja tahtotila – Missä ollaan ja mihin pyritään?
 • Tehdään yhteistyötä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • Pyritään terapiaprosessin nopeaan käynnistämiseen
Voimavaralähtöisyys – löydetään olemassa olevat ja piilevät voimavarat
 • Hyödynnetään aiemmin opittua ja opetellaan uusia taitoja
 • Opetellaan tunnistamaan menneisyyden voimavarat
Aitous – se mitä sanotaan, sitä myös tarkoitetaan
 • Ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaasta
 • Ollaan ihminen ihmiselle
 • Annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi
Ratkaisukeskeisyys – nähdään lasi puoliksi täytenä
 • Keskitytään ongelmien sijaan taitoihin, joita voidaan vielä harjoitella
 • Löydetään jo olemassa olevat ratkaisut
 • Opetellaan näkemään ja rakentamaan oma tulevaisuus
Avoimuus – asioiden avoin ja rehellinen tarkastelu
 • Toteutetaan toimiviksi havaittuja toimintatapoja
 • Opetellaan kääntämään virheet voimavaraksi