TUOTEKEHITYS ÄÄNIAVARASSA

 

Ääniavarassa tehdään myös tuotekehitystä sekä fyysisten tuotteiden, että palvelujen osalta.
Tuotteita kehitetään mm. apuvälineiksi terapiaan, varhaiskasvatukseen ja kuntoutukseen.


 

“Äänivaran tuotteet innostavat interaktiivisuudellaan käyttäjää uusien kokemusten luomiseen.
Värikkäät muodot houkuttelevat liikkeisiin joihin yhdistyy sävelet.”

Mm. Ääniavarassa kehitetty ‘SIS-menetelmä’ on yksi tuote, joka soveltuu erityisen hyvin hyödynnettäviksi erilaisissa terapioissa, pedagogisissa tilanteissa sekä aisti- ja vuorovaikutustyöskentelyssä.

Jokainen kokee musiikin omalla tavallaan.

Ääniavaran tuotteet antavat rajattoman mahdollisuuden luoda omaa ääntä, musiikkia ja tuotoksia. Ne ovat tulevaisuuden välineitä, jotka mahdollistavat samanaikaisesti oppimisen, oivaltamisen, kuntoutuksen ja vuorovaikutuksen. Niissä yhdistyy jo entuudestaan tuttuja elementtejä tämän päivän teknologiaan.

 

Teemme myös mielellämme yhteistyötä muiden yritysten kanssa innovatiivisen tuotekehityksen parissa musiikinopetuksen, kuntoutuksen, vanhustyön sekä varhaiskasvatuksen puolella.