TYÖYHTEISÖ

 

Näkökulmaa työyhteisötyöskentelyyn. Prosessointia, jonka avulla voidaan kääntää ongelmat tavoitteiksi ja saada ihmiset motivoitumaan asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoitettu kaikille työyhteisön jäsenille, työnjohdolle ja työterveyshenkilöstölle.


Tutustutaan ratkaisukeskeisiin ohjelmiin ja menetelmiin kuten esimerkiksi Tuplatähti, Reteaming, Kritiikkisimulaattori, työyhteisön Aarrekartta.Jokaiseen ohjelmaan/menetelmään tutustuminen kestää 2h, poikkeuksena työyhteisön Aarrekartta 4h.