VANHEMPIEN OHJAUS

 

Pienten lasten terapiaprosessiin liittyy usein vanhempien tuki ja ohjauskäynnit. Tarjoamme myös vanhempien tuki- ja ohjauskäyntejä kasvatuskumppaneille ja kasvatusalan ammattilaisille. Myös vanhempien tuki- ja ohjausryhmät ovat mahdollisia. Tuki vanhemmille kasvatustyöhön ja vanhemmuuteen.


Vanhempien ohjauksessa haluamme vahvistaa vanhempaa kasvattajana ja luoda uskoa vanhempana olemiseen. Ohjauksessa tarjotaan työkaluja arjen kasvatuspulmiin ja –tilanteisiin. Tutustutamme vanhemmat ratkaisukeskeisen psykologian periaatteisiin käyttämällä mm. Ben Furmanin Muksuopin menetelmiä.Ohjausten sisällöt koostuvat mm. lapsen/nuoren kehumisen opettelemisesta, lapsen/nuoren toivotun toiminnan kannustamisesta, ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisesta, lapsen/nuoren vääryyksiin ja rikkomuksiin puuttumisesta sekä aikuisten keskinäisen yhteistyön merkityksestä. Tutustumme ohjauksissa myös netissä oleviin tukiohjelmiin.

Tarjoamme asiaan liittyvää koulutusta päiväkotien ja koulujen vanhempainiltoihin, kuten esimerkiksi teemallisia vanhempainiltoja, strukturoitua vanhempainkoulua, perheen Aarrekarttatyöskentelyä, Muksuoppiappi ohjelmaan tutustumista, netissä oleviin ohjelmiin tutustumista. otamme vanhemmat mukaan asiantuntijoina ja kannustajina.

Kts. lisää Ben Furmanin vanhemmille kehitetystä tuesta www.oppimaa.fi